CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 15 WRZEŚNIA 2017 R. (CZWARTEK)

GODZ

8.00 – ul. ŚNIADECKICH, WODNA, LEWANDOWSKIEGO

8.30 – ul. SPÓŁDZIELCZA, PLAC ZAMKOWY, PLAC DZIAŁOWY

9.00 – ul. KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA

9.30 – ul. 1000 – LECIA bloki 1, 2, 4

10.00 – ul. 1000 – LECIA bloki 5, 6, 7, 8

10.30 – wsie: BEKANÓWKA, JAROSZEWO

11.00 – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

11.30 – ul. KOPERNIKA bloki 2, 3, 4

12.00 – ul. KOPERNIKA bloki 5, 6, 8

12.30 – ul. BROWAROWA bloki 1, 2, 3 i domki jednorodzinne

13.00 – ul. BROWAROWA bloki 5, 7, 9

13.30 – ul. W. PIENIĘŻNEJ bloki 21, 23, 25, 27 i domki jednorodzinne

14.00 – ul. W . PIENIĘŻNEJ bloki 29, 31, 33, 35, 37

14.30 – ul. OGRODOWA, SPOKOJNA, FABRYCZNA,

PRZEMYSŁOWA

15.00 – ul. SADOWA, KWIATOWA, WIŚNIOWA, CHMIELNA,

GAJOWA, KLONOWA, DOBRA

15.30 – ul. SŁONECZNA bloki i domki jednorodzinne

16.00 – ul. SŁOWACKIEGO, KASPROWICZA, KRASIŃSKIEGO,

WYSPIAŃSKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO

16.30 – UCZNIOWIE KLAS I , II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

17.00 – UCZNIOWIE KLAS I, II i III GIMNAZJUM

17.30 – ul. MONIUSZKI, BOHATERÓW, KONOPNICKIEJ,

STASZICA, ORZESZKOWEJ, ŻEGLARSKA,

NIEDZIAŁKOWSKIEGO bloki i domki jednorodzinne