Intencje mszalne

INTENCJE  MSZALNE – 21 – 28.01. 2018 r.

NIEDZIELA – III Niedziela Zwykła  –  21.01.

7.00 – + Antoninę, Władysława, Stanisława Wierzelewskich.

8.30 – + Stefana Biskupskiego – od Wiesława i Małgorzaty Zawada.

10.00 – + Janinę Springer – od rodz. Pląskowskich i Urbańskich z Jaraczewa.

10.00 – + Jana, Franciszka, Ignacego, Kazimierza, Stanisławę, Irenę, Leokadię Cieślak.

11.15 – + Irenę Wiśniewską – od syna z żoną i dziećmi.

11.15 – + Michała Olewicza ( 24 rocz. śm.).

12.30 – + Agnieszkę, Antoniego Adamczyków oraz zm. z rodz. Adamczyków i Borowskich.

12.30 – + Czesławę Konieczka – od wnuka Marka z rodz.

17.00 – Z podziękowaniem i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Martyny w 18 rocz. urodzin.

PONIEDZIAŁEK  – 22.01.

7.00 – + Stanisława Poliwkę ( 26 rocz. śm.).

7.00 – + Zofię Świtała – od syna Tadeusza z rodz.

18.00 – + Dominikę Kowalczewską – od rodz. Staniszewskich i Citkowiczów z Wenecji.

WTOREK  – 23.01.

7.00 – + Stefana Biskupskiego – od Violetty Cholewińskiej z rodz.

7.00 – + Marię i Jana Rybarczyków.

18.00 – + Stanisławę Pawłowską – od rodz. Sobczaków.

ŚRODA  – 24.01. – Wspomnienie św. Franciszka Salezego.   

7.00 – + Janinę Springer – od Danuty i Jacka Nowakowskich z rodz.

7.00 – + Janinę Staszewską – od szwagierki Teresy z rodz. z Bydgoszczy.

18.00 – + Czesławę Konieczka  – od sąsiadów z bloku 6 klatka I.

CZWARTEK  – 25.01. – Święto Nawrócenia św. Pawła.

7.00 – + Edwarda i Benedyktę Baran.

7.00 – W pewnej intencji.

18.00 – + Stefana Biskupskiego – od Elżbiety i Władka Tromczyńskich z rodz. z Gniezna.

PIĄTEK  – 26.01. – Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa.

7.00 – + Kazimierza Borowskiego ( 40 rocz. śm.).

9.00 – + Bożenę Lisowską – od przyjaciół.

18.00 – + Irenę Wiśniewską – od siostry Anny z rodz.

SOBOTA  – 27.01.

7.00 – + Stefana Biskupskiego – od rodz. Simińskich.

9.00 – + Danutę Król ( 2 rocz. śm.); Mariannę, Mariana i Bogusława Piwowarek.

9.00 – + Stanisławę Piotrowską – od rodz. Pawłowskich.

16.00 – W intencji nowożeńców.

18.00 – + Kazimierza Piekarskiego ( 32 rocz. śm.) i zm. z rodz.

NIEDZIELA – IV Niedziela Zwykła  –  28.01.

7.00 – + Ludwika Janusa i Józefa Barczkowskiego.

8.30 – + Dominikę Kowalczewską – od rodz. Bembnista, Szachzat i Męczyńskich.

10.00 – + Ryszarda, Agnieszkę, Walentego Fałszewicz.

10.00 – + Zdzisława Podsiadło; Stanisława, Klarę, Stefana Piotrowskich.

11.15 – + Mirosławę, Michalinę, Bronisławę, Józefa Drabik i zm. z rodz.

12.30 – + Janinę i Alfonsa ( rocz. śm.) Springer – od syna Zenona z rodz.

12.30 – + Janinę Rosińska ( 33 rocz. śm.).

17.00 – + Teresę ( 2 rocz. śm.), Tomasza Słodkowskich oraz zm. z rodz. Słodkowskich i Zwolenkiewiczów.