Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.2020

 

 

 1. W związku z zaleceniami ks. Prymasa i Episkopatu Polski:

      –  do niedzieli 5.04. o godz. 15.30 będzie sprawowana dodatkowa

         recytowana Msza św. w niedziele i soboty ( o charakterze niedzielnym)

      –  na Mszach św. i nabożeństwach w kościele może przebywać
maksymalnie 5 osób
(pierwszeństwo mają osoby związane z intencją)

 1. Nabożeństwa wielkopostne, rekolekcje wielkopostne
  dla młodzieży i uroczyste adoracje Najświętszego Sakramentu zostają zawieszone.
 2. W związku z zawieszeniem spowiedzi dekanalnych informujemy,
  że okazję do sakramentu pokuty i pojednania w naszym kościele
  mamy każdego dnia pół godziny przed ranną i wieczorną Mszą św.
  Prosimy także o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni
  przed Triduum Paschalnym.

Dodatkowa okazja do spowiedzi w naszym kościele w:

– piątek 3.04. w godz.  8.30 – 9.00 i 16.00 – 17.00

– sobotę 4.04. w godz. – 8.00 – 9.00

                                     – 10.00 – 11.00

                                     – 14.30 – 15.30

                                     – 16.30 – 17.00

                                     – 18.00 – 19.00

– w poniedziałek 6.04 w godz. 9.00 – 10.00

                                                   – 10.30 – 11.30

                                                   – 14.30 – 15.30

                                                   – 16.00 – 17.00

                                                   – 18.00 – 19.00   

 1. Poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się
  do I Komunii św. w niedzielę 5.04 na Mszy św. o godz. 11.15.
  Odbiór książeczek indywidualny przez jednego z rodziców
  po Świętach Wielkanocnych w biurze parafialnym.
 2. Na czas epidemii został uruchomiony parafialny Facebook
  w celu transmisji wybranych liturgii z naszego kościoła.
  Pierwsze transmisje z naszego kościoła w przyszłą niedzielę
  Mszy św. o godz. 8.30 i 12.30.
  Adres strony na Facebooku to: Parafia pw. NMP Królowej Polski w Żninie.
 3. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego
  Stowarzyszenie Małżeństw „ Gianna” działające przy naszej parafii.

 

Msze święte w niedzielę do 5 kwietnia 2020

 7.00         8.30         10.00

11.15      12.30      15.30

17.00

W sobotę Msza św. niedzielna – 15.30 i 17.00

Gorzkie żale – odwołane

Droga Krzyżowa – odwołana

Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby związane z intencją mszalną.

Prosimy przyjść 20 minut przed Eucharystią.

DEKRET PRYMASA POLSKI – DYSPENSA DLA WSZYSTKICH

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z dniem 20 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W tym trudnym czasie proszę wszystkich wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem, za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

 

DEKRET PRYMASA POLSKI – DYSPENSA

W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Radio Plus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 8.00 z katedry gnieźnieńskiej.

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
– kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
– przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
– cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
– należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
– na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
–  należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Ponadto polecam duszpasterzom:
– aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
– aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
– aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Jednocześnie informuję, że do dnia 29 marca br.:
– wizytacje kanoniczne parafii oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
– zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci,
– organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów. Osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu lub uczestniczyć poprzez transmisję internetową z bazyliki prymasowskiej o godz. 15.00 na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej,
– zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę,
–  decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

W tym trudnym czasie proszę o modlitwę zarówno za osoby chore, dotknięte przez wirus, jak również za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne, za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania w naszych kościołach po Mszach świętych niedzielnych suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

 

 

 

 

 

Komunikat Prymasa Polski w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, proszę Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy świętej.

Wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej przypominam o dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych do 29 marca br., prosząc, by z tej możliwości skorzystali. Zalecam to szczególnie osobom w podeszłym wieku, chorym, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim, którzy czują obawy przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Jednocześnie proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.

Kapłanów i osoby życia konsekrowanego proszę, aby każdego dnia – bez udziału wiernych – odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi.

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu i z serca błogosławię.