XI Żnińskie Spotkania Małżeństw ze św. Gianną Beretta Molla 23-25 września 2016r.