Dzieci komunijne w Gnieźnie 18 maja 2011- Spotkanie z ks. Józefem Kard. Glempem

Fot. Jakub Bauza