Inscenizacja „Święty pośród świętych” 27 kwietnia 2014 w wykonaniu uczniów wszystkich szkół żnińskich

fot. Jakub Bauza