Historia powstania i Zarząd Stowarzyszenia,

Pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia Małżeństw w Żninie jest dr Mieczysław Guzewicz, doktor teologii biblijnej, członek Komisji Episkopatu Polski do spraw Rodziny, autor publikacji z zakresu problematyki cierpienia w Biblii, wychowania religijnego dzieci oraz zagadnień małżeństwa i rodziny, prowadzący konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców. Pan Mieczysław kilkukrotnie goszcząc w parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie wskazywał na potrzebę zaistnienia duszpasterstwa małżeństw obok duszpasterstwa rodzin. Sugestią tą zainteresował się ks. proboszcz Stanisław Talaczyński i tak zrodził się pomysł utworzenia w Żninie Stowarzyszenia Małżeństw, któremu patronować będzie Gianna Beretta Molla – Święta żona i matka, której relikwie od 2006 r. znajdują się w parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie.
W grudniu 2009 r. ks. Stanisław Talaczyński zainicjował spotkanie informacyjne zapraszając wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do tego dzieła. Osoby obecne na spotkaniu wyraziły wolę założenia Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” i w dniu 13.12.2009 r. zawiązano Komitet Założycielski w składzie:.

 1. Ks. Stanisław Talaczyński
 2. Joanna Fałszewicz-Fryca
 3. Janusz Fryca
 4. Małgorzata Goc
 5. Tomasz Guziołek
 6. Magdalena Guziołek
 7. Katarzyna Karolak
 8. Rajmund Karolak
 9. Eugenia Musiał
 10. Mariusz Musiał
 11. Henryk Pawlaczyk
 12. Marcin Smoliński
 13. Ryszard Ulatowski
 14. Alicja Ziętek
 15. Piotr Ziętek

W tym samym dniu został wybrany Zarząd Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” w składzie:

Prezes: Katarzyna Karolak
Zastępcy: Joanna Fałszewicz-Fryca, Mariusz Musiał
Skarbnik: Marcin Smoliński
Sekretarz: Alicja Ziętek
Członek Zarządu: Ks. Stanisław Talaczyński

Wybrano skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, opracowano projekt Statutu i podjęto uchwałę w sprawie rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy.
W Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” zostało zarejestrowane dnia 9.02.2010 r. i od tego dnia rozpoczęło formalną działalność statutową realizowaną do dnia dzisiejszego.
Uchwałą Zarządu nr 1/2010 z dnia 24.03.2010 r. przejęto do Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” w charakterze Członka Zwyczajnego inicjatora powstania Stowarzyszenia dr Mieczysława Guzewicza.
Obecnie Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” liczy 20 Członków Zwyczajnych, w tym 8 małżeństw.
Na Walnym, Zwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Małżeństw „Gianna” w Żninie dnia 07.04.2014 r. wybrano nową Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes: Mariusz Musiał
Zastępcy: Joanna Fałszewicz-Fryca
Skarbnik: Marcin Smoliński
Sekretarz: Alicja Ziętek
Członek Zarządu: Ks. Stanisław Talaczyński

Ponadto podjęto decyzje w sprawie zmian Statutu i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
Dnia 31.10.2014 r. Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” w Żninie uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nadający status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).