Wspólnota ewangelicka

Parafia ewangelicka w Żninie, powstała w roku 1847. Przed powstaniem miejscowej parafii ewangelicy z tego terenu dojeżdżali na nabożeństwa do Szubina, gdzie już wcześniej istniała Parafia ewangelicka, bo od 1795 roku. Parafia w Żninie była personalnie połączona z parafią ewangelicką w Barcinie, której to proboszcz sprawował opiekę duszpasterską nad wspólnotą parafialną w Żninie. Pierwszy kościół ewangelicki w Żninie został poświęcony dnia 20.10.1839 r., a nowy kościół 19.10.1910 r. Parafia ta posiadała także salę modlitewną w szkole w Gąsawie. Pierwszym proboszczem tej parafii w latach 1852-1887 był ks. Carl Gottlieb Scholze – były rektor Szkoły Kaznodziejskiej w Czarnkowie, ostatnim w latach 1939-1945 był ks. Hans Baron von Tiesenhausen, pochodzący z Łotwy. Według kościelnych danych statystycznych wspólnota parafialna na dzień 1 stycznia 1939 r. liczyła 460 dusz i była obsługiwana duszpastersko z Jabłówka przez ks. Johannesa Schenka, ponieważ w tym okresie istniał wakat na urzędzie proboszcza w Żninie.

Powyższe informacje otrzymaliśmy od Ks. Tadeusz Raszyka,  proboszcza Parafii Ewangelicko- Augsburskiej z Poznania.