Stowarzyszenie Małżeństw”GIANNA”

Sługa Boży Papież Jan Paweł II  16 maja 2004 roku dokonując kanonizacji bł. Gianny Beretta Molla powiedział m.in.

„oby nasza epoka, dzięki przykładowi Gianny Beretta Molla, mogła odkryć  prawdziwe, czyste i płodne piękno miłości małżeńskiej, przeżywanej jako odpowiedź na Boże powołanie !”

Jestem wdzięczny Panu Bogu, za te wszystkie dzieła, które w ciągu pięciu lat zrodziły się przy relikwiach św. Gianny. Obyśmy naśladując piękno życia świętej żony i matki, dla której zawsze najważniejszy był Bóg i Jego mądrość potrafili pokonywać  cywilizację śmierci na rzecz cywilizacji życia.

Niech w ten sposób wypełnia się testament wielkiego obrońcy godności człowieka i świętości wspólnoty małżeńskiej – Papieża Jana Pawła II.

Św. Gianno Beretta Molla módl się za nami !

Czytaj również

Relikwie w Żninie

Czytaj również

Dzieła związane z kultem