Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na pytanie dotyczące Twojej drogi powołania, to rekolekcje te są właśnie dla Ciebie!

Przyjedź, aby we wspólnocie wsłuchać się w to, co mówi do Ciebie Bóg.

Więcej informacji uzyskasz w formularzu zgłoszeniowym >>> https://forms.gle/vtvQhf5X6vR2EZzi6

W razie pytań pisz również na adres mail: ks.rybak@wp.pl