Informujemy, że w związku z wprowadzenie europejskich przepisów Ochrony Danych Osobowych RODO, zmienia się sposób wydawania dokumentów parafialnych. Wszelkie zaświadczenia, metryki i dokumenty mogą otrzymać tylko osoby których dokumenty bezpośrednio dotyczą. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu zaświadczenia mogą otrzymać tylko rodzice i opiekunowie prawni. Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie upoważnienia.

1) Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa 2 lata.

2) Przygotowanie rozpoczyna się w 8 klasie szkoły podstawowej.

3) Sakrament bierzmowania udzielany jest mniej więcej pod koniec roku szkolnego w I klasie szkoły średniej. Termin bierzmowania wyznacza ks. Biskup.

4) Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.

5) W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią – po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.

6) Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

a) Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.

b) Systematyczna spowiedź święta. Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).

c) Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.

d) Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

e) Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii – według wyznaczonego terminarza.

f) Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.

W przy­padku osób starszych konieczne jest przedłożenie świadectwa ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej.