Kiedy wprowadzaliśmy relikwie św. Gianny do naszego kościoła nikt nie przypuszczał, że spowodują tyle Bożego zamieszania i zrodzą tak różnorodne dzieła.  Oto one:

W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIACA ODPRAWIANA JEST MSZA ŚWIĘTA /od 2006 r/

O uświęcenie i umocnienie małżeństw i rodzin przez wstaw. św. Gianny Beretta Molla

odprawiono w tym czasie także kilkadziesiąt Mszy św. przez wstaw. św. Gianny w naszym kościele

ŻNIŃSKIE SPOTKANIE MAŁŻEŃSTW ZE ŚW. GIANNĄ BERETTA MOLLA / od 2006/

I – Żnińskie Spotkanie Małżeństw  – 24.09.2006r.

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich przypadająca w 51 rocznicę ślubu św. Gianny  i Piotra Molla – ks. bp Bogdan Wojtuś

Zaproszenie wszystkich małżeństw, które przyjęły sakrament małżeństwa w czasie ostatnich 5-ciu lat w naszym kościele

Inicjatywa comiesięcznej Mszy św. w intencji małżeństw i spotkań w okolicy 24 września czyli rocznicy ślubu św. Gianny

II – Żnińskie Spotkanie Małżeństw  – 21 – 23.09.2007r.

Hasło:  „MAŁŻONKOWIE ŚWIADKAMI WIARY”

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich – ks. bp  Bogdan Wojtuś                                           /73 pary – wpis w księdze/

Prelekcje:

Dr  Mieczysław Guzewicz – „Miłość małżeńska warunkiem sukcesu w wychowaniu dzieci”

Prof. Andrzej Urbaniak – „Media sprzymierzeńcem czy konkurentem w wychowaniu”

Bankiet dla małżeństw w Żnińskim Domu Kultury.

III – Żnińskie Spotkanie Małżeństw  – 19 – 21 .09.2008r.

Hasło:  „RODZINA SZKOŁĄ WARTOŚCI LUDZKICH I CHRZEŚCIJAŃSKICH”

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich  i poświęcenie ołtarza z obrazem św. Gianny            – ks. bp Bogdan Wojtuś  /137par – wpis w księdze/

Prelekcja:

Wiesław Gajewski – „Co robią dzieci kiedy rodzice nie patrzą”

Ks. Hubert Nowak  /niedzielna homilia/

Koncert Kwartetu Pałacowego w kościele i losowanie upominków dla małżeństw.

IV – Żnińskie Spotkanie Małżeństw  – 18 – 19. 09.2009r.

Hasło: „BYĆ DAWCĄ ŻYCIA”

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich – ks. bp Bogdan Wojtuś /117par – wpis w księdze/

Msza św. o umocnienie i uświęcenie małżeństw i rodzin – ks. bp Wojciech Polak

Prelekcje:

dr  Mieczysław Guzewicz – „ Recepta na szczęście w małżeństwie”

ks. dr Paweł Podeszwa – „Zamysł Boży wobec małżeństwa i rodziny w Piśmie św.”

Marszałek Sejmu RP Marek Jurek – „ Życie rodzin jako przyszłość  Polski”

dr Krystyna Zając – „Kult św. Gianny w Polsce i na świecie”

Siostra Virginia Beretta  – „ Wspomnienie o mojej  Siostrze Giannie”

Upominki dla uczestników spotkania.

V – Żnińskie Spotkanie Małżeństw  – 17 – 19. 09.2010r.

Hasło:  DLACZEGO MAŁŻEŃSTWO JEST NIEROZERWALNE I ŚWIĘTE ?

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Zaproszenie wszystkich 130 par małżeńskich, które ufundowały obrączki do relikwiarza

Prelekcja:

Paulina i Michał Michalscy

P. dr Wanda Półtawska ” Świętość małżeństwa w nauce Jana Pawła II”

Ks. dr hab. Andrzej Bogdanowicz – niedziela homilia

Wręczenie legitymacji i znaczka członkom powstałego Stow. Małżeństw                                                          przekazanie uczestnikom spotkania certyfikatu i okazjonalnej publikacji

Koncert Piotra Pawlickiego i Bydgoskiego Chóru Gospel

Kawa i ciasto

POŚWIĘCENIE BOCZNEGO OŁTARZA  ŚW. GIANNIE BERETTA MOLLA /od 20.09. 2008/

W  ołtarzu został umieszczony obraz, który namalowała  Małgorzata Gursztyn – absolwentka uniwersytetu M. Kopernika  w Toruniu pod kierunkiem konserwatora Solidy Lim z Torunia.

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. GIANNY

Informacja o tym, że w naszej parafii są relikwie spowodowała zainteresowanie kapłanów jak i osób świeckich. Któregoś dnia zadzwonił ks. Andrzej Ziółkowski proboszcz parafii Nawiedzenia NMP z Chodzieży z propozycją przyjęcia relikwii z okolicznościowym słowem w ostatnią niedzielę  adwentu i taki był początek kolejnego dzieła czyli peregrynacji relikwii św. Gianny. Pojawiły się następne zaproszenia do kolejnych parafii szczególnie w Roku Rodziny /2008 – 2009/i tak św. Gianna wędruje powodując wiele ciekawych refleksji, wzruszeń, które spisywane są w specjalnej księdze peregrynacyjnej. Poniżej zamieściłem parafie, w których odbyła się peregrynacja:

–  Parafia Nawiedzenie NMP w Chodzieży /18. 12.2005r./                                                                –  Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie /19.05.2006r./

Rok Rodziny /2008 – 2009/ w programie duszpasterskim dla Archidiecezji  Gnieźnieńskiej zapisano peregrynację relikwii

–  Parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie / 12 – 14 grudnia 2008r/               –  Parafia św. Trójcy w Gnieźnie /19 – 21 grudnia 2008r./                                                                   –  Parafia bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie /17 – 18 stycznia 2009r/                                                  –  Parafia św. Jana w Mogilnie /7 – 8 luty 2009r/                                                                                    –  Parafia św. Krzyża w Inowrocławiu /22 marca 2009r./                                                                      –  Parafia Opatrzności Bożej w Inowrocławiu /23 marca 2009r./                                                              –  Parafia św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie /24 marca 2009r. – Narodowy Dzień Życia/   –  Parafia Zwiastowanie NMP w Inowrocławiu / 25 marca 2009r. – Dzień Świętości Życia/             –  Parafia św. Jerzego i Jadwigi w Kłecku /29 do 1 kwietnia 2009r – Rekolekcje ze św. Gianną/   –  Parafia bł. Michała Kozala w Słupcy /23 – 24 maja 2009r./                                                            –  Parafia św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu /29 – 30 maja 2009r./                                                  –  Bydgoszcz                                                                                                                                                           –  Parafia św. Wita w Rogoźnie / 7 czerwca 2009r./                                                                             –  Dom Sióstr Pallotynek w Gnieźnie / 12 – 14 czerwca 2009r. – Rekolekcje dla Parafialnych                                                                                                                                         Doradców Życia Rodzinnego/

–  Parafia św. Piotra i Pawła w Łeknie /28 lutego – 2 marca 2010r.– Rekolekcje ze św. Gianną/

–   Parafia św. Ducha w Bydgoszczy /22 maja 2010r. – Całonocne czuwanie modlitewne /

POWSTANIE STOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTW „GIANNA” / 2009r./

„ Rodzina jest instytucją u podstaw, której stoi małżeństwo. Nie można w życiu wielkiego  społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Nie znaczy to jednak, że małżeństwo należy traktować  tylko i wyłącznie jako środek do celu, którym jest rodzina. Jakkolwiek bowiem małżeństwo naturalną drogą prowadzi do jej zaistnienia i powinno być na nią otwarte, to jednak przez to samo małżeństwo bynajmniej nie zatraca się w rodzinie. Zachowuje ono swą odrębność  jako instytucja, której wewnętrzna  struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny.”                                                  Karol Wojtyła „ Miłość  i odpowiedzialność”

Pan dr Mieczysław Guzewicz, który kilkukrotnie gościł w naszej parafii wskazywał na potrzebę zaistnienia duszpasterstwa małżeństw obok duszpasterstwa rodzin stąd zrodził się pomysł utworzenia Stowarzyszenia Małżeństw, któremu patronować będzie Gianna  – święta żona i matka, której relikwie są w naszej parafii.

W grudniu zainicjowałem spotkanie informacyjne dla zapraszając wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do tego dzieła. Osoby obecne na spotkaniu wyraziły wolę założenia Stowarzyszenia Małżeństw „GIANNA”.

W skład organu założycielskiego weszli:

1. Ks. Stanisław Talaczyński

2. Małgorzata Goc

3. Marcin Smoliński

4. Tomasz Guziołek

5. Magdalena Guziołek

6. Joanna Fałszewicz – Fryca

7. Janusz Fryca

8. Katarzyna Karolak

9. Rajmund Karolak

10. Alicja Ziętek

11. Piotr Ziętek

12. Eugenia Musiał

13. Mariusz Musiał

14. Ryszard Ulatowski

15. Henryk Pawlaczyk

W tym dniu został wybrany Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes:            Katarzyna Karolak

Z-cy:               Joanna Fałszewicz – Fryca

Mariusz Musiał

Skarbnik:         Marcin Smoliński

Sekretarz:        Alicja Ziętek

Członek:         Ks. Stanisław Talaczyński

Ustalono również skład komisji rewizyjnej oraz sporządzono Statut Stowarzyszenia.

W Krajowym Rejestrze Sądowym XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Małżeństw „GIANNA” zostało zarejestrowane dnia              9 lutego 2010 r.

Z dniem 24 marca 2010 r. Uchwałą Zarządu nr 1/2010  do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny został przejęty Pan Mieczysław Gucewicz.

Regulamin Stowarzyszenia Małżeństw „GIANNA”

1.       Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby, którym bliska jest problematyka małżeństwa i które chcą aktywnie wspomagać wspólnoty małżeńskie do życia wg nauki i wskazań Kościoła Katolickiego.

2.       Patronką Stowarzyszenia jest św. Gianna Berenta Molla – żona, matka, lekarka. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do szerzenia kultu Świętej poprzez:

modlitwę przez wstawiennictwo św. Gianny,

aktywne uczestnictwo we mszy św. O uświęcenie i umocnienie małżeństw przez wstawiennictwo Świętej,

organizowanie i uczestnictwo w różnych formach rekolekcji i spotkań poznawczych (ewentualnie w peregrynacji).

3.       Symbolem Stowarzyszenia są dwie złączone obrączki tworzące serce, w które wpisany jest znak krzyża /zdjęcie / /wzór stanowi załącznik nr 1 /

4.       Członkowie Stowarzyszenia pozostający w związku małżeńskim winni starać się budować wspólnotę małżeńską poprzez:

codzienną modlitwę osobistą,

modlitwę małżeńską,

szczere dzielenie się problemami i wspólne ich pokonywanie,

czytanie Pisma św.,

wspólne uczestnictwo w eucharystii, z pogłębioną kontemplacją Komunii Św. „spraw Ojcze aby byli jedno” w odniesieniu do małżeństwa,

obrączki noszone przez obojga małżonków, powinny być widocznym znakiem więzi, a zarazem przykładem i świadectwem dla innych małżonków.

a także starać się o wzrost świętości swego małżeństwa poprzez:

uświęcenie wszystkich sfer życia małżeńskiego zgodnie z zasadami i nauczaniem Kościoła Katolickiego,

udział w rekolekcjach pogłębiających rozumienie istoty sakramentu małżeństwa i wspólne więzi,

włączenia się, w miarę możliwości, w inne inicjatywy promujące piękno, świętość, nierozerwalność małżeństwa.

5. Członkowie stowarzyszenia nie będący w związku małżeńskim  powinni włączać się w inicjatywy służące budowaniu i umacnianiu małżeństw wynikające z założonych przez Stowarzyszenie celów.

6.       Celem Stowarzyszenia jest:

działanie na rzecz umocnienia małżeństw sakramentalnych,

promocja i popieranie wierności małżeńskiej,

wspieranie małżeństw przeżywających kryzys,

wspieranie małżeństw bezdzietnych i mających trudności z poczęciem dziecka poprzez wskazywanie rozwiązań zgodnych z etyką katolicką,

popularyzowanie nauki Kościoła Katolickiego, dotyczącej problematyki trwałości więzi małżeństw sakramentalnych,

krzewienie wartości chrześcijańskich w społeczności lokalnej,

obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

7.       Formy działania:

podejmowanie w Parafii, w porozumieniu z Księdzem Proboszczem działań z zakresu duszpasterstwa małżeństw i rodzin,

organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych form przekazu dla osób zainteresowanych,

prezentacja wartości z dziedziny życia małżeńskiego poprzez uczestnictwo członków w wystąpieniach, seminariach, konferencjach,

współpracę z osobami i organizacjami o podobnym profilu działania,

rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i programach dokształcających (np. poradnictwo),

pozyskiwanie środków na cele statutowe,

osobiste zaangażowanie w pomoc małżeństwom w kryzysie.

RELIKWIARZ ŚW. GIANNY Z MAŁŻEŃSKICH OBRĄCZEK /od 10.01.2010r./

Relikwie od uroczystego wprowadzenia  były przechowywane w XVII wiecznym relikwiarzu wypożyczonym z Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Poszukiwałem  jednak pomysłu na nowy relikwiarz. Inspiracją okazała się monstrancja wykonana z obrączek zakonnych, którą zobaczyłem w kaplicy Domu Generalnego Sióstr Elżbietanek w Rzymie. Podjęta inicjatywa o utworzeniu relikwiarza z obrączek przyjęta została z ogromnym zainteresowaniem  małżonków wskutek czego w ciągu kilku miesięcy możliwe było zebranie odpowiedniej ilości deklaracji by wykupić  130 obrączek na realizację wspomnianego pomysłu. Obrączki w relikwiarzu są duplikatami konkretnych obrączek małżeńskich.  Na poszczególnych  obrączkach są wygrawerowane inicjały małżonków i data ich ślubu. Relikwiarz został uroczyście wniesiony w dniu konsekracji naszego kościoła 10 stycznia 2010r.

Został wykonany przez złotnika z Bydgoszczy przy wydatnej pomocy jubilerów p. Violetty i Wojciecha Bryckich ze Żnina.

Informacje związane z fundatorami relikwiarza

Zgłosiło się 131małżeństw.

Pośród ofiarodawców są 3 małżeństwa z Włoch, Irlandii i Szwecji

21 małżeństw mieszka w różnych stronach Polski

89 małżeństw mieszka na terenie parafii NMP w Żninie

18 par pochodzi z pozostałych parafii  Żnina

Wśród ofiarodawców sakrament małżeństwa najchętniej zawierano we wrześniu/23/, sierpniu/17/, kwietniu/16/, październiku/16/ i czerwcu/13/.

Nie zawierano małżeństw w marcu.

Najstarsze małżeństwa zostały zawarte

I – 23.11.1952r. – Kunegunda i Jan Gatka

II – 14.09.1957r. – Maria i Henryk Komorowscy

III – 27.10.1957r. – Monika i Konstanty Talaczyńscy

IV – 13.09.1958r. – Adala i Wit Górscy

V – 28.09.1958r. – Marianna i Tadeusz Swędrowscy

Najmłodsze małżeństwa:

I – 7.11.2009r. – Dorota i Paweł Rymarkiewicz

II – 3.10.2009r. – Eugenia i Mariusz Musiałowie

III – 19.09.2009r. – Magdalena i Tomasz Guziołek

IV – 22.08.2009r. – Maria i Dariusz Derencz

V – 25.07.2009r. – Anna i Mariusz Kałużni

Dokumenty rok 2014:


Dokumenty rok 2015: