Krzyż
Obraz Matki Bożej „Gankowej”
Rzeźba św. Dominika
Monstrancja ( zdeponowana w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie)
Chrzcielnica (obecnie w Gąsawie)