1) Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.

2) Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.

3) Do kancelarii należy przynieść:

a) metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu).

b) dowody osobiste.

c) świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.

d) świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej.

e) trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno – prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)

f) gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej – świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.

g) dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.

h) w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

i) W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.