Informujemy, że dnia 15 czerwca br. rozpoczyna się proces przyjmowania kandydatów do seminarium. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem prefektem Tomaszek Krzysztofiakiem  w celu ustalenia daty spotkania (e-mail: tomkrzy2@gmail.com, tel.: +48 783 487 669).

WARUNKI PRZYJĘCIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO, KANDYDATÓW POCHODZĄCYCH Z ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ:

1. Rozmowy z wychowawcami seminaryjnymi

2. Badania psychologiczne

DOKUMENTY PRZYJĘCIA DO SEMINARIUM

1. Własnoręcznie napisane podanie do Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha

Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski

2. Świadectwo chrztu i bierzmowania

3. Życiorys napisany własnoręcznie

4. Kopia świadectwa maturalnego

5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

6. Opinie wystawione przez Księdza Proboszcza oraz Katechetę

7. Świadectwo lekarskie o możliwości podjęcia studiów

8. Zaświadczenie o niekaralności

9. 2 fotografie legitymacyjne + wersja elektroniczna

10. Kwestionariusz personalny wypełniony podczas rozmowy z wychowawcami seminaryjnymi

W modlitwie indywidualnej i wspólnotowej pamiętajmy o ludziach młodych, którzy w tym czasie dokonują życiowych wyborów i rozeznają drogę powołania. Wytrwale prośmy o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość życia dla kapłanów.