Informujemy, że w związku z wprowadzenie europejskich przepisów Ochrony Danych Osobowych RODO, zmienia się sposób wydawania dokumentów parafialnych. Wszelkie zaświadczenia, metryki i dokumenty mogą otrzymać tylko osoby których dokumenty bezpośrednio dotyczą. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu zaświadczenia mogą otrzymać tylko rodzice i opiekunowie prawni. Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie upoważnienia.

Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:

1) metrykę urodzenia dziecka z USC

2) dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek

3) wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców

4) zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o prak­tykowa­niu wiary

Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.