„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

(J 20, 19-23)

Spowiedź jest Sakramentem Pokuty i pojednania czyli spowiedź to dar łaski Bożego Miłosierdzia gdzie Chrystus za pośrednictwem kapłana odpuszcza nam grzechy.

Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi.

        Aby dobrze przeżyć ten Sakrament należy wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi świętej:

  • * rachunek sumienia
  • * żal za grzechy
  • * szczera spowiedź
  • * mocne postanowienie poprawy
  • * oraz zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Ci, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422).

Z sakramentu pokuty w naszej świątyni można skorzystać codziennie przed każdą Mszą świętą oraz w pierwszy piątek miesiąca z adoracją eucharystyczną.