Sługa Boży Papież Jan Paweł II  16 maja 2004 roku dokonując kanonizacji bł. Gianny Beretta Molla powiedział m.in.

„oby nasza epoka, dzięki przykładowi Gianny Beretta Molla, mogła odkryć  prawdziwe, czyste i płodne piękno miłości małżeńskiej, przeżywanej jako odpowiedź na Boże powołanie !”

Jestem wdzięczny Panu Bogu, za te wszystkie dzieła, które w ciągu pięciu lat zrodziły się przy relikwiach św. Gianny. Obyśmy naśladując piękno życia świętej żony i matki, dla której zawsze najważniejszy był Bóg i Jego mądrość potrafili pokonywać  cywilizację śmierci na rzecz cywilizacji życia.

Niech w ten sposób wypełnia się testament wielkiego obrońcy godności człowieka i świętości wspólnoty małżeńskiej – Papieża Jana Pawła II.

Św. Gianno Beretta Molla módl się za nami !

Czytaj również

Relikwie w Żninie

Czytaj również

Dzieła związane z kultem